2,3-Dihydro-5,6-dimethyl-2-thioxothieno[2,3-d]pyrimidin-4(1h)-one, monopotassium salt


Notes

Go To: Top