Rhodium, bis(«eta»2-ethene)(1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionato-O,O')-


Notes

Go To: Top