(Z)-Trimethylsilyl 7-((2R,3R,4S)-4,6-bis(trimethylsilyloxy)-2-[(S,E)-3-(trimethylsilyloxy)oct-1-enyl]-tetrahydro-2H-pyran-3-yl)hept-5-enoate


Notes

Go To: Top