1,1,6-trimethyl-3-methylene-2-(3,6,10,13,14-pentamethyl-3-ethenyl-pentadec-4-enye)cyclohexane


Notes

Go To: Top