4,14-dimethyl,24-ethyl-cholestane


Notes

Go To: Top