epi-5β-Stigmastanol (24β-ethyl-5β-cholestan-3α-ol)


Notes

Go To: Top