(2S,3S,4S,5S)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3,4-dimethyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)tetrahydrofuran


Notes

Go To: Top