(1S,2R)-2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propan-1-ol


Notes

Go To: Top