(1S,2R)-2-(4-Allyl-2,6-dimethoxyphenoxy)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-1-ol


Notes

Go To: Top