trans-2-Dodecen-1-ol, picolinyloxydimethylsilyl ether


Notes

Go To: Top