(6R,7S,8S)-8-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-methoxy-6,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol


Notes

Go To: Top