10-(3-Dimethylamino-2-methylpropyl)-2-methoxyphenothiazine, hydrochloride


Notes

Go To: Top