Phenothiazine, 10-(3-dimethylaminopropyl)-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride


Notes

Go To: Top