1-Phenyl-2-(2-naphthyl)ethylene, trans


Notes

Go To: Top