4-ethyl-2,5-dimethoxy-«beta»-phenethylamine-M, (OH-N-acetyl-), isomer 2, propionylated


Notes

Go To: Top