4-ethyl-2,5-dimethoxy-«beta»-phenethylamine-M, (HO-N-acetyl-), isomer 1, propionylated


Notes

Go To: Top