threo-1-(4',5'-dihydroxyhexyl)-3,7-dimethylxanthine, O-TFA


Notes

Go To: Top