trans-3-Trifluoromethylcinnamic acid, 4-methoxyphenyl ester


Notes

Go To: Top