(E)-5-tangerinol [6,10-dimethyl-(E)-5,9-undecadienyl 2-acetate)


Notes

Go To: Top