Phenol, 4-[2,2-dimethyl-1-(1-methylethyl)butyl]


Notes

Go To: Top