Phenol, 4-[1,2,2-trimethyl-1-(1-methylethyl)propyl]


Notes

Go To: Top