Avenaciolide, 1-dihydro-6-[2-(4-trifluoromethylphenyl)ethyl]-4-demethylene


Notes

Go To: Top