2,5-Dimethoxy-4-methyl-β-phenethylamine-M (O-desmethyl-desamino-HO-), acetylated, I


Notes

Go To: Top