Avenaciolide, 1-dihydro-6-(2-phenylethyl)-4-demethylene


Notes

Go To: Top