1,5,6-Triazabicyclo[3.1.0]hexane, 4-methyl-2,2,6-tris(trifluoromethyl)-4-phenyl-


Notes

Go To: Top