Phosphorothioic acid, S-[2-[(1-cyano-1-methylethyl)amino]-2-oxoethyl] O,O-diethyl ester


Notes

Go To: Top