Species with data from:

Jamróz, Malgorzata E.; Palczewska-Tulinska, Marcela; Wyrzykowska-Stankiewicz, Danuta; Szafranski, Andrzej M.; Polaczek, Jerzy; Dobrowolski, Jan Cz.; Jamróz, Michal H.; Mazurek, Aleksander P., The urea--phenol(s) systems, Fluid Phase Equilibria, 1998, 152, 2, 307-326, https://doi.org/10.1016/S0378-3812(98)90206-0 .

10 matching species were found.

For each matching species the following will be displayed:

Click on the name to see more data.

 1. p-Cresol (C7H8O)
  C7H8O
 2. Phenol, 2-methyl- (C7H8O)
  C7H8O
 3. Phenol, 3-methyl- (C7H8O)
  C7H8O
 4. Phenol, 2,6-dimethyl- (C8H10O)
  C8H10O
 5. Phenol, 2,4-dimethyl- (C8H10O)
  C8H10O
 6. Phenol, 2,3-dimethyl- (C8H10O)
  C8H10O
 7. Phenol, 2,5-dimethyl- (C8H10O)
  C8H10O
 8. Phenol, 3,4-dimethyl- (C8H10O)
  C8H10O
 9. Urea (CH4N2O)
  CH4N2O
 10. Phenol, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)- (C15H16O)
  C15H16O