1-Chloro-1-deoxytagatose, tetrakis(trifluoroacetate), methyloxime


Notes

Go To: Top