D-(-)-Lyxose, tetrakis(trifluoroacetate), methyloxime (anti)


Notes

Go To: Top