1-(2,2,3,5,6-Pentamethylcyclohex-4-enyl)-9-(3,3,4-trimethylcyclohex-1-enyl)-3,6-dimethyl-6-ethenyl-dec-4-ene


Notes

Go To: Top