1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-dimethyl-4-(1-methylethyl) naphthalene


Notes

Go To: Top