3-epi-6,9-Epoxyfarnesa-1,7(14),10-trien-3-ol


Notes

Go To: Top