2-[4-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)-1,3-butadienyl]-1,3,3-trimethylindolium, hydroxide inner salt


Notes

Go To: Top