4-(2-Chlorophenyl)-3-[(-chlorophenyl)methoxy]-1,2,8,12d-tetrahydro-1,12d-dimethyl-2-phenylpyrazolo[3',4':4,5]pyrido[2,3-ccarbazole


Notes

Go To: Top