6-Methoxy-2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman


Notes

Go To: Top