2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,1,2,3,4,5-hexahydro-1-[[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)-1-[[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]amino]ethyl]imino]thiophene


Notes

Go To: Top