2,2,4,4-Tetrafluoro-1,1,3,3-tetrahydro-1,1,3,3-tetrakis(trifluoromethoxy)-1,3-dithietane


Notes

Go To: Top