N,4-dimethyl-n-[3-(phenylmethylene)-3h-indol-2-yl]benzenesulfonamide


Notes

Go To: Top