(S)-4-chloro-2-[[(1-methyl-2-phenylethyl)imino]phenylmethyl]phenol


Notes

Go To: Top