N,n-bis[2-[methylsulfonyl]oxy]ethyl]-n'-phenylphosphorodiamidic acid, 4-fluorophenyl ester


Notes

Go To: Top