Poly[oxycarbonyloxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene]


Notes

Go To: Top