(Trifluoromethyl)(1,2-dibromo-1,2,2-trifluoroethyl) ether


Notes

Go To: Top