Titanium, dimethyl-bis[(1,2,3,4,5-«eta»)-1,2,3-trimethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)]


Notes

Go To: Top