Chromium,(«eta»7-cycloheptatrienylium)(«eta»5-2,4-cyclopentadien-1-yl)-


Notes

Go To: Top