7-Methyl-3-(1-methylethyl)-8-(4-methyl-3-pentenyl)-1,2-naphthalenedione (saprorthoquinone)


Notes

Go To: Top