[1R-[1α,3α,4β]]-4-Ethenyl-α,α,4-trimethyl-3-[1-methylethenyl]cyclohexanemethanol


Notes

Go To: Top