2-Hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cis


Gas Chromatography

Go To: Top, References, Notes

Data compilation copyright by the U.S. Secretary of Commerce on behalf of the U.S.A. All rights reserved.

Data compiled by: NIST Mass Spectrometry Data Center, William E. Wallace, director

Kovats' RI, non-polar column, isothermal

View large format table.

Column type Active phase Temperature (C) I Reference Comment
PackedSE-30160.1263.Lászlóné, 1973H2, Gas Chrom Q; Column length: 2. m
PackedSqualane120.1189.Lászlóné, 1973H2, Gas Chrom Q; Column length: 2. m

References

Go To: Top, Gas Chromatography, Notes

Data compilation copyright by the U.S. Secretary of Commerce on behalf of the U.S.A. All rights reserved.

Lászlóné, 1973
Lászlóné, T., Adatok a cisz- és transz-2-OH-ciklokarbonsav-észterek szerkezetének tanulmányozásához, I. A gázkromatográfiás retenciós index és a molekulaszerkezet kapcsolata, Magy. Kem. Foly., 1973, 79, 11, 488-491. [all data]


Notes

Go To: Top, Gas Chromatography, References