N,n-dimethyl-n'--(phenylmethylene)-1,4-benzenediamine


Notes

Go To: Top