(S)-4-chloro-2-[[(2-cyclohexyl-1-methylethyl)imino]phenylmethyl]phenol


Notes

Go To: Top