(1S,2R)-2-(4-allyl-2,6-Dimethoxyphenoxy)-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propan-1-ol-rel-


Notes

Go To: Top